Brush stroke
Brush stroke
Mis enlaces favoritos
Fotos de mi vacaciones
Mis aficiones
Brush stroke
Paginas interesantes

Curriculum vitae
Prueba
Pinchar aqui para abrir prueba.txt
pinzells i pintures
La pintura acrílica és una classe de pintura que conté un material plastificat,és una pintura d'assecament ràpid, en la que els pigments estan continguts en una emulsió d'un polímer acrílic. Encara que són solubles en aigua, una vegada seques són resistents a la mateixa. Destaca especialment per la rapidesa de l'assecament. Així mateix, en assecar es modifica lleugerament el to, més que a la pintura a l'oli. La pintura acrílica data de la primera meitat del segle XX, i va ser desenvolupada paral·lelament a Alemanya i els Estats Units.
imagen
L'aquarel·la és una pintura sobre paper o cartolina amb colors diluïts en aigua. Els colors utilitzats són transparents (segons la quantitat d'aigua en la barreja) i a voltes deixen veure el fons del paper (blanc), que actua com un altre vertader to. Es compon de pigments aglutinats amb goma aràbiga o mel. En els seus procediments s'empra la pintura per capes transparents, a fi d'aconseguir major brillantor i soltesa en la composició que s'està realitzant. A Japó, l'aquarel·la executada amb tinta és denominada Sumi-e. En la pintura xinesa, coreana i japonesa ha sigut un mitjà pictòric dominant, realitzat freqüentment en tonalitats
imagen
La pintura, un art
La pintura és l'art de pintar, d'expressar-se sobre una superfície mitjançant formes i colors. La pràctica de l'art de pintar consisteix a aplicar una tècnica concreta damunt una superfície determinada, ja sigui un full de paper, un llenç, un mur, una fusta o un retall de teixit. La finalitat obtenir una composició amb les formes, colors, textures i el dibuix, que dóna lloc a una obra d'art d'acord amb uns principis estètics.
La pintura és una de les expressions artístiques humanes més antigues i una de les sis Belles Arts. Dins l'estètica o la teoria de l'art modernes la pintura és considerada com una categoria universal que comprèn totes les creacions artístiques fetes sobre superfícies. Una categoria aplicable a qualsevol tècnica o tipus de suport físic o material, incloent els suports o les tècniques efímeres així com els suports o les tècniques digitals.
na pintura és el suport pintat, sigui un mur, un quadre o una làmina. El mot pintura s'aplica també al color preparat per a pintar, associat o no a una tècnica de pintura, en aquest sentit es emprat en la classificació de la pintura atenent a les tècniques de pintar, per exemple: «pintura al fresc» o «pintura a l'oli».
La classificació de la pintura pot atendre a criteris temàtics, com la «pintura històrica» o la «pintura de gènere». O a criteris històrics basats en els períodes de l'Història de l'Art, com la «pintura prehistòrica», la «pintura gòtica» i, en general, per a qualsevol període de la història de la pintura.
Les pintures són obres d'art i atenent al seu sentit estètic Ernst Gombrich comenta:No hi ha res de dolent en què ens delectem en el quadre d'un paisatge perquè ens recorda la nostra casa o en un retrat perquè ens recorda un amic, ja que com a homes que som, quan mirem una obra d'art ho fem sotmesos al record d'una munió de coses que, per bé o per mal, influeixen sobre els nostres gustos. I parafrasejant a Arnold Hauser: Les interpretem (les pintures) d'acord amb les nostres pròpies finalitats i aspiracions, els hi traslladem un sentit, l'origen del qual està en les nostres formes de vida i hàbits mentals. Ernst Bloch, a L'esperit de la utopia (1918), defensa l'art no figuratiu, relacionant-lo amb una concepció utòpica de l'home com un destí no revelat però present de forma inconscient en el més profund de l'ésser humà. Si la tasca de la pintura fos posar-nos davant dels ulls l'aire i la preciosa vastitud de l'espai i de tota la resta, més valdria anar a gaudir directa i gratuïtament de tot allò. Erwin Panofsky i d'altres historiadors de l'art, analitzen el contingut de les pintures mitjançant la iconografia (forma) i la iconologia (el seu contingut). Primer es tracta de comprendre el que representa, després el seu significat per a l'espectador que la contempla i, tot seguit, de manera més àmplia, analitzar el seu significat cultural, religiós i social.
Este es otro párrafo que puedes editar del mismo modo.
Clica en aquest enllaç per sol·licitar mes informacio
Si estas interesat en qualsevol producte o servei dels que es troben en aqueta pagina web no dubtes en sol·licitar-nos informacio detallada o correu electronic
Una pintura és el suport pintat, sigui un mur, un quadre o una làmina. El mot pintura s'aplica també al color preparat per a pintar, associat o no a una tècnica de pintura, en aquest sentit es emprat en la classificació de la pintura atenent a les tècniques de pintar, per exemple: «pintura al fresc» o «pintura a l'oli».
La classificació de la pintura pot atendre a criteris temàtics, com la «pintura històrica» o la «pintura de gènere». O a criteris històrics basats en els períodes de l'Història de l'Art, com la «pintura prehistòrica», la «pintura gòtica» i, en general, per a qualsevol període de la història de la pintura.
Les pintures són obres d'art i atenent al seu sentit estètic Ernst Gombrich comenta:No hi ha res de dolent en què ens delectem en el quadre d'un paisatge perquè ens recorda la nostra casa o en un retrat perquè ens recorda un amic, ja que com a homes que som, quan mirem una obra d'art ho fem sotmesos al record d'una munió de coses que, per bé o per mal, influeixen sobre els nostres gustos. I parafrasejant a Arnold Hauser: Les interpretem (les pintures) d'acord amb les nostres pròpies finalitats i aspiracions, els hi traslladem un sentit, l'origen del qual està en les nostres formes de vida i hàbits mentals. Ernst Bloch, a L'esperit de la utopia (1918), defensa l'art no figuratiu, relacionant-lo amb una concepció utòpica de l'home com un destí no revelat però present de forma inconscient en el més profund de l'ésser humà. Si la tasca de la pintura fos posar-nos davant dels ulls l'aire i la preciosa vastitud de l'espai i de tota la resta, més valdria anar a gaudir directa i gratuïtament de tot allò. Erwin Panofsky i d'altres historiadors de l'art, analitzen el contingut de les pintures mitjançant la iconografia (forma) i la iconologia (el seu contingut). Primer es tracta de comprendre el que representa, després el seu significat per a l'espectador que la contempla i, tot seguit, de manera més àmplia, analitzar el seu significat cultural, religiós i social.
imagen
Real Academia de Belles Arts de San Carlos de Valencia
Pincha en aquest enllaç per accedir a la pàgina de la Real Academia de les Belles Arts de San Carlos de Valencia